Byggnaderna på Torsebro Krutbruk


På Bruksområdet finns det 21 större hus, ett antal mindre hus samt rester av skyddsvallar och andra historiska lämningar. 

I dagsläget fungerar de tre husen i herrgården som privata åretruntbostäder och de fem gamla arbetarbostäderna fungerar som sommarbostäder. Resten av husen har haft olika funktion under Krutbrukets historia.