Herrgården


I dagsläget fungerar de tre husen i herrgården som privata åretruntbostäder och de fem gamla arbetarbostäderna fungerar som sommarbostäder. Resten av husen har haft olika funktion under Krutbrukets historia.