Kruttillverkningen genom tiderna


Svartkrut är en blandning av 73% salpeter, 17% träkol och 10% svavel. Salpetern utvanns ur urinindränkt stalljord av så kallade salpetersjudare. Svavlet kom från Dylta bruk i Närke och träkolen kolades av alved på Torsebro Krutbruk. 


För att blanda ihop de olika ingredienserna till krutmassa krävdes många olika arbetsmoment. Man bearbetade krutmassan genom krossning, torkning, sortering och polering. Från slutet av 1800-talet ersattes svartkrutet inom försvaret av nitroglycerinbaserat kemiskt krut.