Varför anlades ett krutbruk i Skåne


Under mer än 200 år försåg Torsebro Krutbruk det svenska försvaret i södra Sverige med krut. Men vilka var de historiska händelserna som ledde fram till grundandet av Torsebro Krutbruk? Varför valde man att anlägga ett krutbruk just i Torsebro?


Karl X Gustav (1622-1660) regent 1654-1660

Den 1 juni 1657 förklarade Danmark krig mot Sverige i det som skulle bli det första danka kriget. Samtidigt som denna krigsförklaringen kom låg Sverige i krig med Polen och Ryssland. Karl X Gustav tog i ilmarsch hem stora delar av den svenska hären från kriget i Polen. Den historiska vandringen gick genom Jylland, över isarna på Lilla och Stora bält mot Köpenhamn. Efter strider slöts freden i Roskilde 26 februari 1658. Under fredsförhandlingarna fick Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm. 


Det andra danska kriget bröt ut strax efter freden i Roskilde, närmare bestämt i augusti 1658. Denna gång var det Sverige som angrep Danmark och Köpenhamn belägrades. I maj 1660 resulterade striderna i freden i Köpenhamn. Sverige fick då återlämna Trondheims län och Bornholm men fick istället Ven.

                       

Karl XI (1655-1697) regent 1660-1697

I September 1675 var det återigen dags för striderna mellan grannländerna att ta fart då Danmark förklarade krig mot Sverige. I juni 1676 landsteg danskarna i skånska Råå med syftet att ta tillbaka Skåne. Den 4:e december 1676 drabbade de svenska och danska härarna samman strax utanför Lund. Slaget vid Lund kom att bli ett av de blodigaste slagen i svensk historia. Ungefär 9000 danska soldater och 5000 svenska soldater fick sätta livet till i de våldsamma striderna. Efter slaget vid Lund återtog svenskarna Skåne steg för steg. Vid freden i Lund 1679 fick Sverige behålla de tidigare erövrade landskapen från det andra danska kriget 1658-1660.


Orolig gränsbygd
I Skåne och de angränsande landskapen fanns det ett missnöje med det nya svenska styret. Den 24 juli 1676 genomfördes Loshultskuppen i byn Loshult nära gränsen till Småland. Vid kuppen stals Karl XI:s krigskassa, som transporterades i 250 vagnar. Snapphanarna härjade i Göingebygden. Den
19 april 1678 beslutade Karl XI att bränna ner Örkened för att få ordning på den danskvänliga befolkningen i gränsbyggden mellan Skåne och Småland. Den svenska kungen hade behov för kontroll i den instabila gränsbygden i Skåne. Samtidigt ökade behovet av krut i de nya landsdelarna Skåne, Blekinge och Halland med dess många fästningar. Utöver detta var den nya och mycket viktiga örloggsstaden Karlskrona under uppbyggnad. Dåliga, osäkra vägar samt årstidsberoende sjötransporter försvårade transporterna till södra Sverige. 

Initiativet till grundandet av Torsebro Krutbruk

I januari 1676 skrev Karl XI till Kungliga Krigskolegium att han önskade uppföra några krutkvarnar i Skåne. Svar kom till Kungliga Majestäten i mars 1676 att Krigskolegium tillstyrkte byggandet av ett krutbruk i Skåne. På grund av Skånska kriget 1675-1679 blev verkställigheten fördröjd i ca 5 år. 

Vid Karl XI:s vistelse på Ljungby slott i nord östra Skåne beslöts att salpetersjuderiet i de nya provinserna skulle organiseras och att ett krutbruk skulle anläggas vid forsarna i Torsebro. Forsarna med en sammanlagd fallhöjd på 10 meter samt den viktiga öst- västliga vägförbindelsen som gick genom Torsebro bidrog till valet av plats. Ingen annan å i Skåne hade sådana förutsättningar. Generalguvenör Rutger von Aschenberger fick uppgiften att anlägga Torsebro Krutbruk. Hans främsta medarbetare var Johan Ancker som fått ansvaret för salpeterframställningen och som i praktiken kom att verka som krutbruksdirektör i Torsebro under förberedelsearbetet. 


1680 inledde Johan Ancker förberedelserna för Krutbrukets grundande som bestod i att organisera salpetersjuderiet och att samla byggnadsvirke, ekstockar och ved till Torsebro. 1681 kunde kruttillverkningen vid Torsebro Krutbruk börja.