Varför anlades ett krutbruk i Skåne


Flera olika händelser i Sveriges och i Skånes historia ledde fram till grundandet av Torsebro krutbruk som under mer än 200 år försåg det svenska försvaret i Södra Sverige med krut. 


Karl X Gustav 1622-1660 regent 1654-1660 utkämpade två krig mot Danmark.


1:a danska kriget 1 juni 1657- 26 februari 1658. Danmark förklarade Sverige krig när      Sverige var upptaget med krig mot Polen och Ryssland. Ett avgörande drag blev när Karl X Gustav i ilmarch tog hem stora delar av den svenska hären från kriget med Polen via Jylland och över isen på Lilla och Stora bält och gick mot Köpenhamn. Fred slöts 1658 i Roskilde där Sverige bl.a. fick Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm.

2:a danska kriget augusti 1658-maj 1660. Sverige angrep Danmark och belägrade Köpenhamn, resulterade i freden i Köpenhamn där Sverige fick återlämna Trondheims län och Bornholm men fick Ven.

                       

Karl XI 1655-1697 regent 1660-1697 utkämpade det Skånska kriget 1675-1679 mot bl.a. Danmark


September 1675 förklarade Danmark krig mot Sverige.

I juni 1676 landsteg danskarna vid Råå för att försöka ta tillbaka Skåne.
Den 4 december 1676
drabbade svenska och danska härarna samman vid Lund i det Skånska kriget det blev ett av de blodigaste slagen i Sveriges historia. När det var slut hade hälften av de stridande på vardera sidan stupat.

Efter slaget vid Lund återtog svenskarna Skåne steg för steg.

Vid freden i Lund 1679 fick Sverige behålla de tidigare erövrade landskapen från det 2:a danska kriget 1658-1660.


24 juli 1676 Loshultskuppen där Karl XI:s krigskassa, som transporterades i 250 vagnar, stals.

19 april 1678 beslutade Karl XI att bränna ner Örkened för att få ordning på den danskvänliga befolkningen i gränsbyggderna mellan Skåne och Småland


Dåliga och osäkra vägar och årstidsberoende sjötransporter
Behovet av krut ökade i de nya landsdelarna främst Skåne, Blekinge och Halland med dess många fästningar och ny örlogshamn under byggnad i Karlskrona

I januari 1676 skrev Karl XI till Kungl Krigskolegium att han önskade uppföra några krutkvarnar i Skåne.


Svar kom till Kungl Majt i mars 1676 att Krigskolegium tillstyrkte byggandet av ett bruk i Skåne. På grund av Skånska kriget 1675-1679 blev verkställigheten fördröjd i ca 5 år.


Vid Karl XI:s vistelse på Ljungby slott i NÖ Skåne beslöts att salpetersjuderiet i de nya provinserna skulle organiseras och ett krutbruk skulle anläggas vid forsarna i Torsebro. Forsarna med en sammanlagd fallhöjd på 10m och den viktiga öst- västliga vägförbindelsen som gick genom Torsebro bidrog till valet av plats. Ingen annan å i Skåne hade sådana förutsättningar. Generalguvenör Rutger von Aschenberger fick uppgiften att anlägga bruket. Hans främsta medarbetare var Johan Ancker som fått ansvaret för salpeterframställningen och som i praktiken kom att verka som krutbruksdirektör i Torsebro under förberedelsearbetet.


1680 började förberedelserna under Johan Ancker för att kunna bygga bruket. Förberedelserna bestod i att organisera salpetersjuderiet och att samla byggnadsvirke, ekstockar och ved mm till Torsebro.