Kort sammanfattning av krutbrukets historia


Torsebro Krutbruk grundades 1681 av Kung Karl XI för att förse den svenska krigsmakten med krut. Efter freden i Roskilde 1658 var det oroliga tider i södra Sverige. Hotet från Danmark var ständigt närvarande och i skogarna kämpade snapphanarna för frigörelse från Sverige. Tack vare Torsebro Krutbruks läge vid Helge å strax norr om Kristianstad slapp den svenska armén långa farliga kruttransporter från andra krutbruk i landet.