Byggnaderna i Krutparken


De byggnader som finns bevarade från tiden för kruttillverkning består idag av 1 vågbod, 3 krutmagasin, 1 valsverk, 5 skyddsvallar, 1 stubinhus samt 1 ruin av ett sophus.