Aktiviteter i Museet på Torsebro Krutbruk 2022


I början av juli kunde vi efter två år av coronapandemi äntligen slå upp portarna till Krutbruksmuseet. Vi hade officiell invigning med ett mycket uppskattat besök av Skånes Caroliner. Carolinerna gestaltade vid sitt besök bland annat Östra Skånska utskrivningsregementet som för ca 300 år sedan var posterade på Torsebro Krutbruk för att skydda Kruttillverkningen. Carolinerna visade hur ett tältläger i fält kunde se ut. De bjöd på exercis, musköteld och kanonsalut. Vi ser framemot fler framtida besök av Skånes Caroliner! 

Vi har under året även haft en naturvandring ledd av Sven Jensén, flera gruppguidningar och som avslutning på säsongen hade vi i samband med kulturarvsdagen en loppmarkand med tema återbruk. I samband med de olika aktiviteterna har vi haft öppet i museet där det har varit möjligt att ta del av uställningen. 

Krutbreven


Ett särskilt fint besök under året var när Tommy Strömbeck besökte oss för att överlämna de så kallade Krutbreven som har funnits i hans familj i tre generationer. Tommys morfar Ville Sjögren bodde i en av arbetarbostäderna på Torsebro Krutbruk. Ville arbetade som krutkusk vid Torsebro Krutbruk under flera år i början av 1900-talet. Att arbeta som krutkusk innebar att genomföra riskabla kruttransporter till och från Torsebro Krutbruk. 


Tommy och hans familj har beslutat sig för att donera Krutbreven till Museiföreningen Krutbrukets vänner. Vi tackar för förtoendet att förvalta dessa historiska dokument och vår vsikt är att Krutbreven ska visas på hemsidan och även i museet.